Locatie:

Roggemole 3
8531 WB Lemmer

Telefoon:

0514-560900

Duurzaam

Duurzame installaties

Bij Massink Installatietechniek staat duurzame energie centraal. De afgelopen jaren is de aandacht voor alternatieve energie en duurzame installaties toegenomen. Met de groter wordende vraag naar fossiele brandstoffen stijgen de energieprijzen. Door het toepassen van energiezuinige en duurzame installaties verlaagt u de energiebehoefte en kunt u besparen op uw totale energiekosten. Tegenwoordig bestaan er talloze mogelijkheden om de energiebehoefte te verduurzamen. Denk hierbij aan warmtepompen, zonneboilers en pv-panelen.Wij helpen u graag in de keuze voor de duurzame toepassingen die bij u passen.

Voor meer informatie over de mogelijkheden en de aanleg van een duurzame installaties kunt u contact met ons opnemen.

Warmtepomp

De warmtepomp maakt gebruik van in de omgeving aanwezige warmte met een laag temperatuurniveau, zoals de buitenlucht of warmte uit de aarde. Deze bronnen zijn volop aanwezig. De warmtepomp is net als de cv-ketel inzetbaar bij het opwekken van warmte voor het verwarmen van de woning en het bereiden van warm tapwater.

Daarnaast biedt de warmtepomp nog de mogelijkheid om op een energiezuinig manier de woning te koelen. Het zal vooral deze functie zijn die de warmtepomp in de nieuwbouw van woningen extra aantrekkelijk maakt. De goede thermische isolatie van woningen leidt tot een grote accumulatie van warmte waardoor comfortproblemen in de zomerperiode kunnen ontstaan. De koelfunctie zal bijdragen in het beheersen van dit probleem.

Zonneboiler

Een zonneboiler maakt gebruik van de warmte die de zon levert. De warmte wordt opgenomen in de collector en via een leidingsysteem naar het door u te consumeren warme water doorgevoerd. U kunt met behulp van een zonneboiler al snel tot de helft van uw energie kosten voor het opwarmen van water besparen.

Zonnepanelen

Het proces waarmee een zonnecel werkt heet fotovoltaische omzetting: de omzetting van licht in elektriciteit. Deze omzetting vindt plaats zodra het paneel licht opvangt. Een paneel kan zowel op een schuin- als een platdak gemonteerd worden. De hoeveelheid stroom die opgewekt wordt hangt af van de kwaliteit van het paneel, orientatie en de hellingshoek van het paneel. Daarnaast is de juiste combinatie van zonnepanelen en omvormer essentieel voor een maximale opbrengst. De energie die u produceert, wordt in eerste instantie door u zelf verbruikt. Produceert de installatie meer energie dan u nodig heeft, dan levert u dit terug aan het energie bedrijf. De hoeveelheid teruggeleverde energie wordt verrekend met de energie die u afneemt.

 

duurzaam-boomhuis