Locatie:

Roggemole 3
8531 WB Lemmer

Telefoon:

0514-560900

MVO

MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor Massink Installatietechniek betekent dit dat wij naast een gezonde bedrijfsvoering, ook oog en hart hebben voor mens en milieu.

In deze tijd van energiebesparing en groene energie werken wij actief mee om installaties zo energiebesparend mogelijk te maken. Daar waar mogelijk passen wij materialen toe die het milieu minimaal of geheel niet belasten en de uitstoot van broeikasgassen tot het maximale beperken. De door ons toegepaste installaties zoals warmtepompsystemen en energiezuinige verlichting zijn daar een goed voorbeeld van. Wij proberen door de integratie van de nieuwste technologie├źn, duurzame oplossingen voor onze opdrachtgevers te realiseren.

Door naast het toepassen van duurzame installaties zoals: warmtepompinstallaties, zonne-energie, pv-zonnepanelen en LED-verlichting, gebruik te maken van slimme toepassingen van elektronica, trachten wij zorg te dragen voor duurzame, groene installaties. Hierbij is het uitgangspunt dat het energieverbruik zo laag mogelijk wordt gehouden. Daarnaast zorgen wij ervoor dat alle materialen bij montage of demontage op verantwoorde wijze worden verwerkt en zodoende een bijdrage wordt geleverd aan duurzaamheid voor mens en milieu.