Locatie:

Roggemole 3
8531 WB Lemmer

Telefoon:

0514-560900

Verwarming

verwarmingsinstallatie 

Als we naar het gemiddelde energieverbruik van een huishouden in Nederland kijken dan valt op dat de verwarming van de woning het grootste deel van de totale energieverbruik is. Wilt u energie besparen dan valt hier een grote slag te maken.

Het meest ideaal en duurzaam is wanneer een huis helemaal niet verwarmd hoeft te worden vanwege passieve zonne-energie en goede isolatie. De werkelijkheid is echter anders, de meeste huizen moeten bijverwarmd worden. De uitdaging is om dit zo duurzaam mogelijk te doen, met weinig energieverbruik, maar zonder verlies van het comfort van een warm en behaaglijk huis.

Maar wat is nu de beste manier om een huis duurzaam te verwarmen? Er zijn hiervoor verschillende manieren, waarbij onderscheid kan worden gemaakt in convectiewarmte en stralingswarmte. Convectiewarmte is indirecte verwarming, de kachel verwarmt de lucht en de warme lucht vervolgens de ruimte. De cv in combinatie met radiatoren maakt gebruik van convectie. Stralingswarmte is een directe vorm van verwarmen. Denk aan een openhaard of een houtkachel. De verschillende verwarmingsbronnen verschillen in rendement en hebben daarnaast ieder hun eigen voor- en nadelen.

In ons land worden de meeste huizen met radiatoren verwarmt, door de radiatoren stroomt warm water. Water heeft een hoge thermische massa, als het water eenmaal opgewarmd is, heeft het de cappiciteit om warmte over een lange periode langzaam af te staan. Er zijn verschillende manieren om het water in je radiatoren te verwarmen. Ook komen er steeds meer duurzame mogelijkheden op de markt waarmee een bestaand verwarmingssysteem kan worden aangepast. Om te helpen bij een goede duurzame keuze voor uw specifieke situatie helpen wij u graag. Onderstaand treft een korte omschrijving van de mogelijkheden.

HR ketel 

De nieuwste generatie ketels zijn de HR ketels. Deze ketel benut de warmte uit de waterdamp die vrijkomt bij de verbranding. Hierdoor verbruikt een HR ketel bijna een kwart minder energie en stoot minder CO2 en stikstofdioxide uit

Zonneboiler 

Een zonneboiler zet via een collector op het dak zonne-energie om in warm water wat vervolgens gebruikt kan worden om je huis te verwarmen of als tapwater. Een zonneboiler is in ons land het meest interessante systeem om zonne-energie te benutten.

HRE ketel 

De HRe-ketel, ook wel Micro-WKK genoemd, produceert naast warmte en warm water ook elektriciteit. Door zeer efficient gebruik van aardgas ligt het rendement van deze ketel zeer hoog.

Warmtepomp 

Een warmtepomp haalt de warmte van buiten via het water, de lucht of uit de grond. Bij een juiste installatie kan het rendement enorm hoog liggen.